Programa de manteniment

Fons Ajuntament de Gurb

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Escut Ajuntament de Gurb

1.1. Codi de referència

08100.101.00.00.00.00.

1

Arxiu Municipal de Gurb

Arxius municipals digitals

Programa de manteniment arxius municipals

El Programa de Manteniment es proposa consolidar una estratègia de suport directe, a través de l'equip d'arxivers itinerants, i establir els mecanismes per garantir el manteniment dels arxius municipals de la província de Barcelona de fins a 10.000 habitants. Aquest programa contempla tots aquells ajuntaments que puguin estar interessats en adherir-s'hi i on l'Oficina de Patrimoni Cultural hagi realitzat la 1ª fase d'organització i posta en marxa del Servei d'Arxiu Municipal (des de 1992 fins al dia d'avui).