WikiXam

Fons Ajuntament Olost

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08149.101.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Arxiu Municipal d'Olost

Arxius municipals digitals

Quadre de classificació municipal

Continguts tècnics

 

En aquest espai hi ha desenvolupats continguts teòrics i eines tècniques elaborats pels tècnics d'arxiu i que es posen a disposició de la comunitat de la Xarxa Arxius Municipals i del públic en general

Fons Ajuntament de Gurb

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Escut Ajuntament de Gurb

1.1. Codi de referència

08100.101.00.00.00.00.

1

Arxiu Municipal de Gurb

Arxius municipals digitals

Programa de manteniment arxius municipals

El Programa de Manteniment es proposa consolidar una estratègia de suport directe, a través de l'equip d'arxivers itinerants, i establir els mecanismes per garantir el manteniment dels arxius municipals de la província de Barcelona de fins a 10.000 habitants. Aquest programa contempla tots aquells ajuntaments que puguin estar interessats en adherir-s'hi i on l'Oficina de Patrimoni Cultural hagi realitzat la 1ª fase d'organització i posta en marxa del Servei d'Arxiu Municipal (des de 1992 fins al dia d'avui).

Central de Serveis Tècnics

Classificació

A l'arxivística, la classificació és emprada per designar, de forma genèrica, una de les quatre grans activitats bàsiques de la nostra tasca professional, és a dir, recollir dades-conservar-organitzar-informar. El fet de que en l'arxivística el concepte de classificació s'ubiqui dins d'aquest context lògic, i el fet que abraci més d'una operació, fonamentalment intel·lectual, ha provocat que la confusió de termes classificació-ordenació sigui freqüent. ( Manual d'arxivística i gestió documental, AAC, 2009, p. 137)

WikiXam