WikiXam

Arxiu Municipal d'Olost

Arxius municipals digitals

Quadre de classificació municipal

Continguts tècnics

 

En aquest espai hi ha desenvolupats continguts teòrics i eines tècniques elaborats pels tècnics d'arxiu i que es posen a disposició de la comunitat de la Xarxa Arxius Municipals i del públic en general

Fons Ajuntament de Gurb

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Escut Ajuntament de Gurb

1.1. Codi de referència

08100.101.00.00.00.00.

1

Arxiu Municipal de Gurb

Arxius municipals digitals

Programa de manteniment arxius municipals

El Programa de Manteniment es proposa consolidar una estratègia de suport directe, a través de l'equip d'arxivers itinerants, i establir els mecanismes per garantir el manteniment dels arxius municipals de la província de Barcelona de fins a 10.000 habitants. Aquest programa contempla tots aquells ajuntaments que puguin estar interessats en adherir-s'hi i on l'Oficina de Patrimoni Cultural hagi realitzat la 1ª fase d'organització i posta en marxa del Servei d'Arxiu Municipal (des de 1992 fins al dia d'avui).

Central de Serveis Tècnics

Classificació

A l'arxivística, la classificació és emprada per designar, de forma genèrica, una de les quatre grans activitats bàsiques de la nostra tasca professional, és a dir, recollir dades-conservar-organitzar-informar. El fet de que en l'arxivística el concepte de classificació s'ubiqui dins d'aquest context lògic, i el fet que abraci més d'una operació, fonamentalment intel·lectual, ha provocat que la confusió de termes classificació-ordenació sigui freqüent. ( Manual d'arxivística i gestió documental, AAC, 2009, p. 137)

WikiXam