L’Arxiu Municipal de Castellnou de Bages recupera documentació històrica

L’Ajuntament de Santpedor ha retornat a l’Arxiu municipal de Castellnou de Bages, uns 8 ml de documentació municipal històrica,  que havia dipositada en el seu arxiu i,  que pertany al  fons documental de l’Ajuntament de Castellnou de Bages.

L’Arxiu de l’Ajuntament de  Castellnou de Bages, amb el suport  d’un arxiver itinerant de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona,  i la col·laboració de l’Ajuntament, ha organitzat, condicionat, descrit  i inventariat en el programari GIAM, tota la documentació retornada.

L’organització ha servit per completar sèries tant importants com: les actes del ple, els comptes municipals, els impostos,  el racionament, les quintes, el padró d’habitants i les eleccions.

Per municipi de Castellnou de Bages aquesta documentació de l’època franquista,  té una importància cabdal pel seu valor informatiu, històric i cultural,  a partir d’ara es podrà consultar, ja que es troba a l’arxiu municipal a disposició dels investigadors i usuaris en general.