Eines de e-administració de l’Oficina de Patrimoni Cultural

El nou paradigma d’administració sorgit de les lleis 39 i 40/2015, obliga als tècnics de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) a reelaborar el sistema de gestió documental que van construir arran de l’obligació de la llei d’arxius 10/2001.

El nou model es basa en les següents premisses:

 • Neutralitat tecnològica.
 • Usabilitat per a tots els ajuntaments a que dóna servei l’OPC.
 • Transversalitat en el desenvolupament de les eines en col·laboració entre diferents professionals.

Per això les eines necessàries per aplicar aquest model utilitzen:

 • estàndards i normes tècniques de referència.
 • instruments de consens professional on els tècnics d’arxiu de l’OPC han col·laborat amb altres administracions.
 • eines d’elaboració pròpia.

Des de l’OPC es posen a disposició pública els instruments elaborats per establir sinèrgies que portin a models de consens que facilitin la implantació d’un Sistema de Gestió Documental dins de l’e-administració local. Per facilitar-ho, les eines es presenten en dos documents:

 • Document explicatiu
 • Document en format dades obertes per a la reutilització.

Els documents elaborats pels tècnics d’arxiu de l’OPC són els següents:

 1. Política de gestió documental
 2. Model de metadades
 3. Quadre de classificació i catàleg de processos/sèries
 4. Calendari d’accés
 5. Calendari de conservació i eliminació
 6. Catàleg de documents essencials
 7. Quadre de tipus documentals
 8. Catàleg de formats

A partir d’aquí s’obre un llarg camí per anar perfeccionant i elaborant noves eines i procediments que han de permetre que des de l’anomenada e-administració els governs locals puguin seguir donant resposta a la creixent demanda de transparència, responsabilitat i disponibilitat de dades i serveis interoperables per part de la ciutadania.

Barcelona, 28 de febrer de 2018