Arxiu Municipal del Masnou

L'Arxiu Municipal del Masnou és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats a la vila del Masnou. L'Arxiu Municipal del Masnou forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2004.

 

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació
  • Tallers didàctics per escoles

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta:

Horari ordinari (d'octubre a maig): 
Dilluns, de 09:00 a 13:00 i de 16:00 a 19:00 hores. 
Dimecres, de 9:00 a 13:00 hores. 

Horari d'estiu (de juny a setembre): 
Dilluns i dimecres, de 9:00 a 14:00 hores.

Consultes i informació: 93 557 18 29

 

Adreça i web

Carrer de Sant Francesc d'Assis, 28

Adreça electrònica: arxiu@elmasnou.cat

Web oficial: http://www.elmasnou.cat/temes/cultura/arxiu-municipal-del-masnou

 

Fons documentals

L’Arxiu Municipal del Masnou conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal del Masnou.

Fons de l'Administració Local                                                                                    

101        Ajuntament del Masnou

 

Fons públics no municipals

201        Jutjat de Pau del Masnou

 

Fons privats

301        Casino del Masnou

306        Delegació local de FET y de las JONS

401        Germandat i mont de pietat de Sant Antoni de Pàdua

605        Família de Lluís Millet i Pagès

603        Família García Sors

701        Pere-Jordi Bassegoda i Musté

702        Ezequiel Pagès Casacuberta

703        Francesc Isern i Hombravella

705        Josep Font i Solsona

706        Josep Pujadas Truch

 

COL·LECCIONS

901        Col·lecció de l'Arxiu Municipal del Masnou

902        Col·lecció de nàutica. Documentació de mariners

902        Col·lecció de nàutica. Diaris de navegació i quaderns manuscrits

903        Biblioteca auxiliar

 

Altres inventaris i documents útils

- Canvis de nom dels carrers del Masnou

- Catàleg de la sèrie d’expedients de secretaria de l’Ajuntament del Masnou (1816-1889)

- Catàleg de la sèrie d’obres particulars i altres instàncies de l’Ajuntament del Masnou (1837-1950)

- Resum de les actes del ple de l’Ajuntament del Masnou (1825-1960)

- Naixements, matrimonis i defuncions de la parròquia de Sant Pere del Masnou (1861-1870)

- Llista de mariners i vaixells del Masnou

 

Documents digitalitzats

Publicacions de l'Arxiu Municipal del Masnou

Llibres històrics i impresos de l'Arxiu Municipal del Masnou digitalitzats al portal “Internet Archive" (1800-2000)

Actes del ple de l’Ajuntament del Masnou digitalitzades al portal “Arxius en línia” (1825-1965)

Plànols antics del Masnou digitalitzats al web de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (1822-1941)