Nova exposició virtual dels arxivers itinerants de la XAM sobre La Festa Major