Hem actualitzat el Reglament del Servei d’Arxiu Municipal