Nova exposició de l'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr): "Guerra Civil i bombardeig"