Novetats

Grup de treball: Arxivers de manteniment

Arxiu Municipal de Figaró-Montmany

Arxius municipals digitals

Arxiu Municipal de l'Estany

Arxius municipals digitals

Arxiu Municipal de Collsuspina

Arxius municipals digitals

Fons Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08195.101.00.00.00.00.

Arxiu Municipal d'Alpens

Arxius municipals digitals 

Arxiu Municipal de Gelida

Arxius municipals digitals

Fons Ajuntament de Castellcir

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08055.101.00.00.00.00.

Arxiu Municipal de Castellcir

Arxius municipals digitals

Fons Ajuntament de Gelida

 

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08091.101.00.00.00.00.

Fons Ajuntament de Llinars del Vallès

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08106.101.00.00.00.00.

Col·lecció legislativa de Llinars del Vallès

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08106.903.00.00.00.00.

Arxiu Municpal de Llinars del Vallès

Arxius municipals digitals

Fons Jutjat de Pau de Granera

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08095.201.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

Fons Ajuntament de Granera

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08095.101.00.00.00.00.

Arxiu Municipal de Granera

Arxius municipals digitals

Arxiu Municipal de Veciana

Arxius municipals digitals

Fons Ajuntament de Veciana

 

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08297.101.00.00.00.00.

Centre Cultural de Santa Maria del Camí de Veciana

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08297.305.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

Fons de la Cooperativa de Consum i Distribució “La...

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08297.304.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

Arxiu Municipal del Brull

Arxius municipals digitals

2

Fons Ajuntament de Calldetenes

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

Arxiu Municipal de Calldetenes

Arxius municipals digitals

Col·leccions factícies

Codi de referència 101.14.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Col·leccions factícies
Abast i contingut

Serveis Agropecuàris i medi ambient

Codi de referència 101.13.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Serveis Agropecuàris i medi ambient
Abast i contingut Conté la documentació generada o rebuda en la gestió de les actuacions municipals relacionades amb l’ús, explotació, gestió i protecció del medi entès com a context geogràfic i natural del municipi.
Sistema d’organització 1. Censos i estadístiques agrícoles i ramaderes

Cultura

Codi de referència 101.12.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Cultura
Abast i contingut conté la documentació generada o rebuda en la gestió de les actuacions relacionades amb la promoció dels valors culturals en la població del municipi i la promoció dels elements de patrimoni cultural (material i immaterial), del municipi.
Sistema d’organització 1. Festes populars i Festa major

Ensenyament

Codi de referència 101.11.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Ensenyament
Abast i contingut Conté la documentació generada o rebuda en la gestió de l’actuació municipal en l’àmbit de la formació, el coneixement i l’ensenyament.
Sistema d’organització 1. Ensenyament infantil
2. Ensenyament primari
3. Ensenyament secundari i formació professional

Eleccions

Codi de referència 101.10.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Eleccions
Abast i contingut

Població

Codi de referència 101.09.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Població
Abast i contingut Conté la documentació generada i rebuda en la gestió del seguiment i control de la configuració i la dinàmica de la població o conjunt d’habitants del municipi.
Sistema d’organització 1. Estadístiques generals de població. Censos
2. Padró municipal d’habitants

Serveis Militars

Codi de referència 101.08.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Serveis militars
Abast i contingut

Seguretat pública

Codi de referència 101.07.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Seguretat Pública
Abast i contingut Conté la documentació generada i rebuda en la gestió de l’actuació municipal relacionada amb la seguretat de la població.
Sistema d’organització 1. Cossos de seguretat
2. Presó. Dipòsit municipal de detinguts
3. Control de circulació de persones
4. Armes

Obres i Urbanisme

Codi de referència 101.06.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Obres i urbanisme
Abast i contingut

Sanitat

Codi de referència 101.05.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Sanitat
Abast i contingut Conté la documentació generada o rebuda en la gestió de l’actuació municipal relacionada amb les condicions mèdiques, higièniques i sanitàries en general, de la població.
Sistema d’organització 1. Cementiri i serveis funeraris
2. Epidèmies i contagis

Serveis Socials

Codi de referència 101.04.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Serveis Socials
Abast i contingut Conté la documentació generada o rebuda en la gestió dels serveis d’atenció a les necessitats personals bàsiques i les necessitats socials i en general de les condicions de vida i l’estat del benestar de les persones del municipi.
Sistema d’organització 1. Centres assistencials

Proveïments

Codi de referència 101.03.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Proveïments
Abast i contingut Conté la documentació generada i rebuda en la gestió de les actuacions municipals destinades a garantir l’accés de la població dle municipi als productes i serveis essencials.
Sistema d’organització 1. Proveïments de productes per a consum de la població
2. Aigües, fonts i safareig

Hisenda

Codi de referència 101.02.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Hisenda
Abast i contingut Conté la documentació generada o rebuda en la gestió econòmica municipal. Inclou la documentació derivada tant de la gestió del patrimoni municipal com de la gestió i control de la comptabilitat pel que fa a intervenció i tresoreria, i l’obtenció de recursos a través de la gestió de la fiscalitat municipal i d’altres potestats municipals.

Administració General

Codi de referència 101.01.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Administració general
Abast i contingut

Fons Ajuntament Olost

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08149.101.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Arxiu Municipal d'Olost

Arxius municipals digitals

Quadre de classificació municipal

Continguts tècnics

 

En aquest espai hi ha desenvolupats continguts teòrics i eines tècniques elaborats pels tècnics d'arxiu i que es posen a disposició de la comunitat de la Xarxa Arxius Municipals i del públic en general

Fons Ajuntament de Gurb

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Escut Ajuntament de Gurb

1.1. Codi de referència

08100.101.00.00.00.00.

1

Arxiu Municipal de Gurb

Arxius municipals digitals

Programa de manteniment arxius municipals

El Programa de Manteniment es proposa consolidar una estratègia de suport directe, a través de l'equip d'arxivers itinerants, i establir els mecanismes per garantir el manteniment dels arxius municipals de la província de Barcelona de fins a 10.000 habitants. Aquest programa contempla tots aquells ajuntaments que puguin estar interessats en adherir-s'hi i on l'Oficina de Patrimoni Cultural hagi realitzat la 1ª fase d'organització i posta en marxa del Servei d'Arxiu Municipal (des de 1992 fins al dia d'avui).

Enllaços

Presentem uns quants enllaços que són d'utilitat.