Novetats

Grup de treball: Arxivers de manteniment

La Xarxa d'Arxius Municipals es presenta a Interacció

El proper dijous 9 de maig des de l'Oficina de Patrimoni Cultural presentem la Xarxa d'Arxius Municipals i les seves actuacions de 2012 en relació al Programa de Manteniment i la Central de Serveis Tècnics a les Jornades Interacció 2013, a les 11:30 h. a l'Espai Obert, primera planta del Pati Manning, carrer Montalegre 7, de Barcelona.

Un quadern d'operacions militars de l'exèrcit...

L'Associació Memòria i Història de Manresa ha fet accessible la reproducció i transcripció d'un quadern d'operacions militars de l’exèrcit republicà encarregat de destruir els ponts durant la retirada (gener de 1939), que es troba a l’Arxiu Municipal de Roda de Ter.

Central de Serveis Tècnics

Castellnou de Bages actualitza el seu Arxiu Municipal

Ha finalitzat recentment la fase d'actualització del tractament dels fons
documentals de l'Arxiu Municipal de Castellnou de Bages. Aquesta millora
s'emmarca dins del Programa de suport al patrimoni documental municipal
dut a terme per la Diputació de Barcelona, a través de l'Àrea de
Coneixement i Noves Tecnologies, amb la col·laboració del consistori
municipal. Com a precedent, l'any 1997, la Diputació va realitzar una
primera fase d'organització. Durant tres mesos s'han condicionat,

13 Ajuntaments reben formació en arxius

El personal de suport de 13 ajuntaments de la província de Barcelona ha rebut  formació en el programari informàtic GIAM (Gestió Integral d’Arxius Municipals) que permet la gestió dels seus arxius municipals. Aquests ajuntaments formen part del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals que coordina l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

Sant Vicenç de Torelló reintegra a Torelló uns comptes...

La Junta de Govern Local de Sant Vicenç de Torelló va acordar retornar dos  expedients del període 1886-1888 sobre el compte general de l’Ajuntament de Torelló. El retorn es va fer efectiu el 1 d’octubre d’enguany. Aquesta acció s’emmarca en els serveis i recursos que promou la Xarxa d’Arxius Municipals, formada actualment per 192 arxius municipals i coordinada per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

 Els comptes van ser revisats per la Diputació de Barcelona segons la Reial Ordre de 19 de novembre de 1900.

FINALITZA L’ACTUALITZACIÓ DE L’ARXIU MUNICIPAL DE BEGUES

Ha finalitzat l’actualització de l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Begues. A banda de la revisió i tractament de tot el fons documental municipal, cal destacar el canvi d’ubicació de l’arxiu en les noves instal·lacions de l’edifici municipal conegut com La Nau.

La intervenció arxivística s’inclou dins el Programa de suport al patrimoni documental municipal que desenvolupa l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

Classificació

A l'arxivística, la classificació és emprada per designar, de forma genèrica, una de les quatre grans activitats bàsiques de la nostra tasca professional, és a dir, recollir dades-conservar-organitzar-informar. El fet de que en l'arxivística el concepte de classificació s'ubiqui dins d'aquest context lògic, i el fet que abraci més d'una operació, fonamentalment intel·lectual, ha provocat que la confusió de termes classificació-ordenació sigui freqüent. ( Manual d'arxivística i gestió documental, AAC, 2009, p. 137)

WikiXam

Grup de treball: Auxiliars d'arxiu. Programa de manteniment

L’Arxiu Municipal de Vacarisses difon documents...

L’Arxiu  Municipal de Vacarisses,  posa a disposició de tots els interessats, a través de la seva pàgina web, el Quadre de Classificació de la documentació municipal, l’inventari  del fons municipal i un arxiu digital, on podeu consultar, una petita selecció, de documentació històrica digitalitzada.

Sant Bartomeu del Grau

Arxius municipals digitals

4

Fons Ajuntament de Castellbell i el Vilar

 

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08053.101.00.00.00.00

WikiXam

Grup de treball: Avaluació Policia Municipal

Aprovació TADs Grup Policia Local de la CNAATD

Bon dia,

Avui ha tingut lloc el plenari de la CNAATD amb l’ordre del dia que incloïa la proposta final de TADs del grup. A falta de l'aprovació de l'acta i oficialització final, comentar-vos ja que ens han aprovat les actualitzacions i les noves TAAD proposades pel grup de Policia Local, format per diversos membres de la Xarxa d'Arxius Municipals. Així doncs, amb això, es dóna per tancat el grup.

Com a resultat del treball del grup, s'han:

Actualitzat les TAD següents (pendents de publicació les actualitzacions):

Grup de treball: Central de préstecs

WikiXam

Grup de treball: Curs Comunitat 2014

Grup de treball: GD-Meana