Administració General

Codi de referència 101.01.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Administració general
Abast i contingut Conté la documentació generada o rebuda en la gestió dels aspectes institucionals del municipi i de les funcions organitzatives i executives de l’administració municipal. Inclou la documentació emanada dels òrgans de govern i la que aquests generen en l’exercici de la seva funció, i la documentació relacionada amb la regulació de les relacions jurídiques i salvaguarda dels drets de l’administració municipal (contractació, defensa jurídica,...), amb la gestió i organització interna de l’administració municipal i la seva relació amb la comunitat i amb altres instàncies i organismes.
Sistema d’organització 1. Títols del municipi. Terme municipal. Símbols locals
2. Òrgans col•lectius de govern
3. Alcaldia
4. Secretaria
5. Serveis jurídics
6. Personal
7. Correspondència
8. Mitjans de comunicació
9. Participació ciutadana
10. Protocol
-

1 comentari

Vilamala Salvans, Jordi

Revisió de cara a posicionament dins de comunitat