Arxiu Municipal de Sant Quirze de Besora

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Sant Quirze de Besora és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Sant Quirze de Besora. L'Arxiu Municipal de Sant Quirze de Besora forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2006.

 

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: dimarts, dimecres i dijous de 10 a 14 h.

Consultes i informació: 938.529.026 o info@ajsantquirze.cat

www.ajsantquirze.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Sant Quirze de Besora conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Sant Quirze de Besora.

 

          Fons de l’Administració Local

101        Ajuntament de Sant Quirze de Besora

102        Cooperativa d'Habitatges Bisaura (1975-1984), (2,41m.)

          Fons públics no municipals

201        Jutjat de Pau de Sant Quirze de Besora

          Fons privats

305      Associació de Defensa Forestals (ADF) (1988-2009), (0,11 m.)

306      Fons Vinyoles (1918-1965), (0,69 m.)

307     Isidre Borraleras (1967-1982), (0,23 m.)

308     Vila Picart (1963-1983), (0,01 m.)

309     Rierola (1828-1960), (1,38 m.)

310     Can Guixà (1790-1940), (0,80 m.)