Arxiu Municipal d'Orís

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal d'Orís és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi d'Orís. L'Arxiu Municipal d'Orís forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2007.

 

Serveis

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament d'Orís

C/ Gràcia, 2

08573 ORÍS

Horaris de consulta: de dilluna a divendres de 11 a 13 h.

Consultes i informació: 93.859.02.47 / 93.850.40.70 o oris@diba.cat

www.oris.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal del Montesquiu conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions i fons privats, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar. El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal d'Orís.

          Fons de l'Administració Local

101   Ajuntament d'Oris

          Fons públics no municipals

201   Jutjat de Pau d'Orís (1871-2009), (2,30 m.)