Central de Serveis Tècnics

La Central de Serveis Tècnics de la Xarxa Arxius Municipals proposa cercar una fórmula de cooperació consistent en compartir serveis entre els diferents arxius municipals de la província de Barcelona que disposen d'un responsable tècnic.

1. Línies de treball

 • Assessorament
 • Col·laboració en el tractament arxivístic
 • Restauració
 • Digitalització
 • Compres conjuntes de material
 • Préstec de material
 • Grups de treball
 • Formació
 • Publicacions
 • Difusió
 • Organització i estructura

2. Coordinació

La Central està coordinada per l'OPC i compta amb els següents òrgans:

 • Comissió Tècnica Assessora
  Comissió de seguiment
  Grups de treball específic

3. Com integrar-s'hi?

 • Petició de l'ajuntament interessat adreçada al diputat de l'Àrea de Cultura.
 • Proposta de conveni de la Central de Serveis Tècnics.