Centre Cultural de Santa Maria del Camí de Veciana

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08297.305.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

CENTRE CULTURAL DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

1.4.1. Data inici

1953

1.4.2. Data final

2012

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

0.11 m.

11 unitats de descripció

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

“Circulo Recreativo” de Santa Maria del Camí

2.2. Història del productor

El “Circulo Recreativo de Santa Maria del Camí” es crea el 3 de gener de 1955 amb objecte de promoure i organitzar activitats culturals, esportives i festives del nucli urbà de Santa Maria del Camí.

L’associació  és disolt per acord dels socis el 20 de gener de 2010, quan passe n els béns immobles i l’arxiu a mans de l’ajuntament de Veciana

2.3. Història arxivística

La documentació del fons “Circulo Recreativo” de Santa Maria del Camí va estar dipositada a la seu de l’associació fins a la seva dissolució al 2010. En aquell moment passa a l’ajuntament.

El tractament definitiu  i la seva descripció  al programa informàtic GIAM es realitza en el mes de març  de l’any 2014, dins del Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

2.4. Dades d'ingrés

No hi ha dades de l’ingrés del fons

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents produït orgànicament, reunit i utilitzat per l’associació  “Circulo Recreativo” de Santa Maria del Camí en l'exercici de les seves activitats i funcions.

El fons té les següents seccions: Òrgans de govern, Administració general I Règim financer i patrimonial.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No es contempla la possibilitat per tractar-se de documentació històrica

3.3. Increments

Es desconeix l’existència de més documentació d’aquest fons

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

El fons té les següents seccions: Òrgans de govern, Administració general, Règim financer i patrimonial i Activitats i serveis

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

 

El està descrit amb el programa de GIAM: 

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Expedient 46/2009 de la sèrie d’expedients de secretaria “Local social de Santa Maria del Camí”.

També ajudaria a contextualitzar l’acció de l’associació del “Circulo Recreativo” el grup de sèries de Cultura ja que el principal àmbit d’actuació de l’associació era el cultural.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2014/03/24

Autoria: Josep Conejo Muntada

7.1.2. Data de descripció

2014/03/18

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.

Reglament el Servei d’Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 30 d’octubre de 2010

 

1
Grups de treball:
Arxivers de manteniment