Col·leccions factícies

Codi de referència 101.14.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Col·leccions factícies
Abast i contingut Inclou aquelles agrupacions documental formades de caràcter no arxivístic, és a dir, aquelles agrupacions documentals reunides o organitzades per criteris no relacionats amb la producció documental derivada de l’exercici de les funcions del productor. Conté per tant, conjunts inorgànics de documents reunits i ordenats en funció de criteris subjectius (temàtica, suport, cronologia,...), independentment de la seva provinença (col•leccions).
Sistema d’organització 1. Pergamins
2. Cartografia
3. Segells
4. Arxiu d’imatges
5. Cartells
-
2
Categories:
WikiXam, Recursos tècnics
1
Grups de treball:
Arxivers de manteniment