Col·lecció de postals de la família Vila_Badia

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08091.902.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Col·lecció

1.3. Títol

Col·lecció de postals de la família Vila-Badia

1.4.1. Data inici

1910

1.4.2. Data final

1920

1.4.3. Comentari a data

Les dates són aproximades

1.5. Resum de tipus de volums i suports

31 unitats de descripció simples

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Col·lecció de postals de la família Vila-Badia

2.2. Història del productor

Les postals de la col·lecció pertanyia a diversos membres de la família Vila-Badia que va recopilar el sr. Miquel Vila i Badia.

2.3. Història arxivística

Les postals de la col·lecció van ser conservades per la família fins a la seva donació a l’Ajuntament de Gelida per part del Sr. Miquel Vila i Badia.

Els documents van ser tractat i digitalitzat durant l’any 2015.

2.4. Dades d'ingrés

La col·lecció va ingressar a l’Arxiu Municipal de Gelida el 24 d’octubre de 2014.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

La col·lecció està formada de 31 postals de Gelida menys 3 uniats.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No es contempla la possibilitat de fer avaluació i tria

3.3. Increments

No està previst increment del fons anualment

3.4. Sistema d'organització

Al tractar-se d'una col·lecció i de pocs documents està ordenada númericament sota el nom del propietari de la col·lecció.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts.

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts.

4.5. Instruments de descripció

Per la documentació ingressa al Servei d'Arxiu Municipal i descrita amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1.Existència i localització dels originals

 

5.2.Existència i localització de reproduccions

Hi ha còpia digital dels documents de la col·lecció.

5.3. Documentació relacionada

 

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

 

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2014/12/11

Autoria: Judit Pujol Salvador i Josep Conejo Muntada

7.1.2. Data de descripció

Data de creació: 2017/07/03

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona; 2006.