Cultura

Codi de referència 101.12.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Cultura
Abast i contingut conté la documentació generada o rebuda en la gestió de les actuacions relacionades amb la promoció dels valors culturals en la població del municipi i la promoció dels elements de patrimoni cultural (material i immaterial), del municipi.
Sistema d’organització 1. Festes populars i Festa major
2. Activitats iiniciatives culturals
3. Centres culturals municipals
4. Patrimoni historicoartístic i natural
5. Relacions amb entitats culturals
6. Normalització lingüística
7. Esports
8. Joventut
9. Promoció turística
10. Juntes i comissions municipals
-