Eleccions

Codi de referència 101.10.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Eleccions
Abast i contingut Conté la documentació generada o rebuda en la gestió dels processos electorals. Inclou tant la documentació dels processos per a l’elecció dels organs de govern municipal, provincial, autonòmica i estatal com també la documentació d’elecció dels òrgans de justícia local (jutge i fiscal municipal) i de processos plebiscitaris, i la documentació relacionada amb la gestió del cens electoral.
Sistema d’organització 1. Eleccions municipals
2. Eleccions de jutge de pau
3. Eleccions a Diputats provincials
4. Eleccions al Parlament de Catalunya
5. Eleccions a Corts generals
6. Eleccions al Parlament europeu
7. Referèndums i plebiscits
8. Cens Electoral
9. Junta Municipal del Cens Electoral
-