Hisenda

Codi de referència 101.02.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Hisenda
Abast i contingut Conté la documentació generada o rebuda en la gestió econòmica municipal. Inclou la documentació derivada tant de la gestió del patrimoni municipal com de la gestió i control de la comptabilitat pel que fa a intervenció i tresoreria, i l’obtenció de recursos a través de la gestió de la fiscalitat municipal i d’altres potestats municipals.
Sistema d’organització 1. Patrimoni
2. Intervenció
3. Tresoreria
4. Fiscalitat
5. Juntes i comissions
6. Pòsit
7. Taula de canvi
8. Emissió de moneda
-