Proveïments

Codi de referència 101.03.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Proveïments
Abast i contingut Conté la documentació generada i rebuda en la gestió de les actuacions municipals destinades a garantir l’accés de la població dle municipi als productes i serveis essencials.
Sistema d’organització 1. Proveïments de productes per a consum de la població
2. Aigües, fonts i safareig
3. Mercats i fires
4. Atenció al consumidor
5. Escorxador
6. Delegació local de proveïments
7. Transport públic
8. Juntes i comissions municipals
-