Quadre de classificació de la Dirección local de la FET y de las JONS

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DE LA DIRECCIÓ LOCAL DE LA FALANGE ESPAÑOLA TRADICONALISTA I DE LES JONS

Aquest quadre de classificació s’ha desenvolupat a partir del tractament de la documentació que s’ha trobat als diferents ajuntaments que estan adherits al Programa de Manteniment.

1. CONSEJO LOCAL DEL MOVIMENTO

Codi Descripció
01.01 Actes del Consell
01.02 Expedients d'elecció i renovació del Consell Local del Movimiento
01.03 Expedients de nomenaments i cessaments
01.04 Incidències de càrrecs

2. ADMINISTRACIÓ

Codi Descripció
02.01 Llibres registre d’entrada i sortida de documents
02.02 Correspondència
02.03 Llibres d’ordres de la direcció
02.04 Circulars
02.05 Memòria de les seccions

3. COMPTABILITAT

Codi Descripció
03.01 Pressuposts i comptes
03.02 Llibres de comptabilitat i caixa
03.03 Moviments de caixa
03.04 Comptes corrents bancaris
03.05 Patrimoni

4. FILIACIÓ

Codi Descripció
04.01 Registre d’afiliats
04.02 Fitxes personals d’afiliats
04.03 Expedients personals d’afiliats

5. ELECCIONS

Codi Descripció
05.01 Expedients de designació de compromissaris
05.02 Expedients de compromissaris a Corts
05.03 Expedients d’eleccions municipals

6. ACTIVITATS DE LES SECCIONS

Codi Descripció
06.01 Expedients d’activitats de les seccions
2
Categories:
WikiXam, Recursos tècnics
1
Grups de treball:
Arxivers de manteniment