Sanitat

Codi de referència 101.05.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Sanitat
Abast i contingut Conté la documentació generada o rebuda en la gestió de l’actuació municipal relacionada amb les condicions mèdiques, higièniques i sanitàries en general, de la població.
Sistema d’organització 1. Cementiri i serveis funeraris
2. Epidèmies i contagis
3. Inspecció sanitària. Laboratori municipal
4. Personal facultatiu, cos mèdic municipal
5. Centres sanitaris municipals
6. Farmàcies.
7. Ambulància
8. Serveis veterinaris
9. Neteja viària, reollida i tractament de residus sòlids
10. Juntes i comissions municipals
-