Seguretat pública

Codi de referència 101.07.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Seguretat Pública
Abast i contingut Conté la documentació generada i rebuda en la gestió de l’actuació municipal relacionada amb la seguretat de la població.
Sistema d’organització 1. Cossos de seguretat
2. Presó. Dipòsit municipal de detinguts
3. Control de circulació de persones
4. Armes
5. Guardes jurats
6. Protecció civil
7. Juntes i comissions municipals
-