Serveis Agropecuàris i medi ambient

Codi de referència 101.13.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Serveis Agropecuàris i medi ambient
Abast i contingut Conté la documentació generada o rebuda en la gestió de les actuacions municipals relacionades amb l’ús, explotació, gestió i protecció del medi entès com a context geogràfic i natural del municipi.
Sistema d’organització 1. Censos i estadístiques agrícoles i ramaderes
2. Danys a l’agricultura, plagues del camp, extinció d’animals perillosos
3. foment forestal
4. Aprofitament de les aigües, foment i millora del regatge
5. Medi ambient
6. Representativitat agropecuària
7. Juntes i comissions municipals
-