Apunts

ANUNCI al DOGC pel qual es fa pública la convocatòria per proveir, mitjançant nomenament de personal funcionari interí, possibles suplències del personal de plantilla i constitució de borses de treball, per part de la Diputació de Barcelona

En el DOGC núm. 8960, de dimarts 18 de juliol de 2023, surt publicat:

ANUNCI pel qual es fa pública la convocatòria per proveir, mitjançant nomenament de personal funcionari interí, possibles suplències del personal de plantilla i constitució de borses de treball, per part de la Diputació de Barcelona. https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=965374

(S-12/23) TÈCNIC/A SUPERIOR ARXIVÍSTICA

L’Arxiu Municipal de Tiana a la web de l’Ajuntament

L’Arxiu Municipal de Tiana disposa d’un espai propi a la web de l’ajuntament. Des d’aquest espai donem a conèixer el Servei d’Arxiu Municipal així com quins són els fons que custodiem i gestionem, donem accés als instruments de descripció i possibilitem l’accés a les Actes del Ple que estan digitalitzades des de 1825 a 1973.

Publicació del instruments de descripció de l’Arxiu Municipal de Rajadell

Ja hem publicat els instruments de descripció de l’Arxiu Municipal de Rajadell.

Resta a disposició dels usuaris el quadre de classificació i l'inventari-catàleg del fons documental municipal de Rajadell.

Assessorament i suport tècnic en matèria de conservació a l’Arxiu Municipal de Martorell

El passat 28 de juny, es va dur a terme l’actuació de neteja i desinfecció preventiva a un conjunt de documents del fons que va ingressar per part de Cecili Serrats i Canals a l’Arxiu Municipal de Martorell. Els documents, a banda d’acumulació de brutícia i alteracions fisicomecàniques, evidenciaven l’afectació per microorganismes.

La visita d’assessorament i el suport tècnic a l’Arxiu Municipal de Martorell es van realitzar per part del Laboratori de Conservació-Restauració de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

L’Arxiu Municipal dels Prats de Rei s’incorpora al Programa de Manteniment de la XAM

L'Arxiu Municipal dels Prats de Rei (Anoia) s’ha incorporat al Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona.

El fons documental municipal havia estat organitzat per la mateixa OPC en dues fases: la primera l’any 2000, i la segona entre els mesos de novembre i desembre del 2021.

L'Arxiu Municipal de Montmajor ingressa una trentenad'imatges antigues del municipi

Els fons de l’arxiu municipal de Montmajor s’incrementen gràcies a l'ingrés d'una trentena de fotografies recollides per fer una exposició amb motiu del centenari de la benedicció de la nova església de Montmajor. La selecció, recollida i muntatge de les imatges va anar a càrrec de Mònica Brunet i Ramon Riba.

Aquestes imatges, datades entre finals del segle XIX i la dècada de 1970, foren convenientment identificades abans de ser escanejades i ampliades per a l'exposició. Ara, l'Arxiu ha rebut aquestes ampliacions i les imatges en suport digital.

L’Arxiu Municipal d’Aguilar de Segarra s’incorpora al Programa de Manteniment de la XAM

L'Arxiu Municipal d’Aguilar de Segarra (Bages) s’ha incorporat al Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona.

El fons documental municipal havia estat organitzat per la mateixa OPC entre els mesos de novembre del 2021 i gener del 2022.

L’Arxiu Municipal de Súria incrementa el fons del fotògraf Josep Juncadella amb una nova donació

L'Arxiu Municipal de Súria, que forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l’any 2010, ha rebut una nova donació de la família Juncadella Gómez, donació que incrementa el fons documental de l’històric establiment surienc Fotografia Juncadella que Josep Juncadella va regentar durant prop de cinc dècades juntament amb la seva dona, Maria Pilar Gómez.

L’Arxiu Municipal de Rajadell s’incorpora al Programa de Manteniment de la XAM

L'Arxiu Municipal de Rajadell (Bages) s’ha incorporat al Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona.

El fons documental municipal havia estat organitzat per la mateixa OPC entre els mesos d’octubre del 2021 i gener del 2022.

Convocatòria pública selecció S-12/23 per tal de cobrir, mitjançant nomenament personal funcionari interí, possibles suplències del personal de plantilla i per a llocs de treball de TÈCNIC/A SUPERIOR ARXIVÍSTICA, des de l’Arxiu General i la XAM

Us informem de la Convocatòria pública de selecció S-12/23 per tal de cobrir, mitjançant nomenament de personal funcionari interí, possibles suplències del personal de plantilla i per a llocs de treball de TÈCNIC/A SUPERIOR ARXIVÍSTICA, des de l’Arxiu General i la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

Aquests són els enllaços:

https://www.diba.cat/es/web/seleccio/torn-lliure