Apunts

Entre els documents de l’Arxiu Municipal de Castellbisbal... 50 anys de la Riuada de 1962

Us presentem dos documents relacionats amb les riuades de 1962, i més concretament un llistat amb els aliments subministrats a l’Ajuntament de Castellbisbal per als damnificats de les riuades i la relació estadística del nombre de famílies que varen rebre ajuts i el d’àpats servits.

Sant Quintí de Mediona inicia l’organització de l’arxiu municipal

L’ajuntament de Sant Quintí de Mediona amb col·laboració de l’Oficina de Patrimoni Cultural inicia aquest desembre l’organització del seu arxiu municipal.

 L’organització de l’arxiu municipal suposa l’adequació d’un espai per a la custòdia dels documents, el seu tractament arxivístic, la seva instal·lació física en contenidors normalitzats i la realització d’un inventari que descriu lel conjunt documental.

Els documents històrics de Montornès en format digital

L’Arxiu Municipal ha posat en marxa la digitalització de les actes de les comissions permanents i de govern des de l’any 1924

Aquesta setmana s’ha posat en marxa el procés de digitalització d’una altra part del fons documental de l’Arxiu Històric de Montornès.

Aquesta vegada es convertiran a format digital les actes de les comissions permanents i de govern i les juntes de govern des de 1924.

Castellnou de Bages actualitza el seu Arxiu Municipal

Ha finalitzat recentment la fase d'actualització del tractament dels fons
documentals de l'Arxiu Municipal de Castellnou de Bages. Aquesta millora
s'emmarca dins del Programa de suport al patrimoni documental municipal
dut a terme per la Diputació de Barcelona, a través de l'Àrea de
Coneixement i Noves Tecnologies, amb la col·laboració del consistori
municipal. Com a precedent, l'any 1997, la Diputació va realitzar una
primera fase d'organització. Durant tres mesos s'han condicionat,

13 Ajuntaments reben formació en arxius

El personal de suport de 13 ajuntaments de la província de Barcelona ha rebut  formació en el programari informàtic GIAM (Gestió Integral d’Arxius Municipals) que permet la gestió dels seus arxius municipals. Aquests ajuntaments formen part del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals que coordina l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

Sant Vicenç de Torelló reintegra a Torelló uns comptes centenaris

La Junta de Govern Local de Sant Vicenç de Torelló va acordar retornar dos  expedients del període 1886-1888 sobre el compte general de l’Ajuntament de Torelló. El retorn es va fer efectiu el 1 d’octubre d’enguany. Aquesta acció s’emmarca en els serveis i recursos que promou la Xarxa d’Arxius Municipals, formada actualment per 192 arxius municipals i coordinada per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

 Els comptes van ser revisats per la Diputació de Barcelona segons la Reial Ordre de 19 de novembre de 1900.

FINALITZA L’ACTUALITZACIÓ DE L’ARXIU MUNICIPAL DE BEGUES

Ha finalitzat l’actualització de l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Begues. A banda de la revisió i tractament de tot el fons documental municipal, cal destacar el canvi d’ubicació de l’arxiu en les noves instal·lacions de l’edifici municipal conegut com La Nau.

La intervenció arxivística s’inclou dins el Programa de suport al patrimoni documental municipal que desenvolupa l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.