Recursos tècnics

Seguretat pública

Codi de referència 101.07.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Seguretat Pública
Abast i contingut Conté la documentació generada i rebuda en la gestió de l’actuació municipal relacionada amb la seguretat de la població.
Sistema d’organització 1. Cossos de seguretat
2. Presó. Dipòsit municipal de detinguts
3. Control de circulació de persones
4. Armes

Obres i Urbanisme

Codi de referència 101.06.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Obres i urbanisme
Abast i contingut

Sanitat

Codi de referència 101.05.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Sanitat
Abast i contingut Conté la documentació generada o rebuda en la gestió de l’actuació municipal relacionada amb les condicions mèdiques, higièniques i sanitàries en general, de la població.
Sistema d’organització 1. Cementiri i serveis funeraris
2. Epidèmies i contagis

Serveis Socials

Codi de referència 101.04.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Serveis Socials
Abast i contingut Conté la documentació generada o rebuda en la gestió dels serveis d’atenció a les necessitats personals bàsiques i les necessitats socials i en general de les condicions de vida i l’estat del benestar de les persones del municipi.
Sistema d’organització 1. Centres assistencials

Proveïments

Codi de referència 101.03.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Proveïments
Abast i contingut Conté la documentació generada i rebuda en la gestió de les actuacions municipals destinades a garantir l’accés de la població dle municipi als productes i serveis essencials.
Sistema d’organització 1. Proveïments de productes per a consum de la població
2. Aigües, fonts i safareig

Hisenda

Codi de referència 101.02.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Hisenda
Abast i contingut Conté la documentació generada o rebuda en la gestió econòmica municipal. Inclou la documentació derivada tant de la gestió del patrimoni municipal com de la gestió i control de la comptabilitat pel que fa a intervenció i tresoreria, i l’obtenció de recursos a través de la gestió de la fiscalitat municipal i d’altres potestats municipals.

Administració General

Codi de referència 101.01.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Administració general
Abast i contingut

Quadre de classificació municipal

Continguts tècnics

 

En aquest espai hi ha desenvolupats continguts teòrics i eines tècniques elaborats pels tècnics d'arxiu i que es posen a disposició de la comunitat de la Xarxa Arxius Municipals i del públic en general

Classificació

A l'arxivística, la classificació és emprada per designar, de forma genèrica, una de les quatre grans activitats bàsiques de la nostra tasca professional, és a dir, recollir dades-conservar-organitzar-informar. El fet de que en l'arxivística el concepte de classificació s'ubiqui dins d'aquest context lògic, i el fet que abraci més d'una operació, fonamentalment intel·lectual, ha provocat que la confusió de termes classificació-ordenació sigui freqüent. ( Manual d'arxivística i gestió documental, AAC, 2009, p. 137)