Recursos tècnics

Quadre de classificació del Jutjat de Pau

Taula de continguts
  • 1. MATÈRIA CIVIL
  • 2. MATÈRIA PENAL
  • 3. MATÈRIA GOVERNATIVA
  • 4. ADMINISTRACIÓ INTERNA
  • 5. REGISTRE CIVIL

Col·leccions factícies

Codi de referència 101.14.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Col·leccions factícies
Abast i contingut

Serveis Agropecuàris i medi ambient

Codi de referència 101.13.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Serveis Agropecuàris i medi ambient
Abast i contingut Conté la documentació generada o rebuda en la gestió de les actuacions municipals relacionades amb l’ús, explotació, gestió i protecció del medi entès com a context geogràfic i natural del municipi.
Sistema d’organització 1. Censos i estadístiques agrícoles i ramaderes

Cultura

Codi de referència 101.12.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Cultura
Abast i contingut conté la documentació generada o rebuda en la gestió de les actuacions relacionades amb la promoció dels valors culturals en la població del municipi i la promoció dels elements de patrimoni cultural (material i immaterial), del municipi.
Sistema d’organització 1. Festes populars i Festa major

Ensenyament

Codi de referència 101.11.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Ensenyament
Abast i contingut Conté la documentació generada o rebuda en la gestió de l’actuació municipal en l’àmbit de la formació, el coneixement i l’ensenyament.
Sistema d’organització 1. Ensenyament infantil
2. Ensenyament primari
3. Ensenyament secundari i formació professional

Eleccions

Codi de referència 101.10.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Eleccions
Abast i contingut

Població

Codi de referència 101.09.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Població
Abast i contingut Conté la documentació generada i rebuda en la gestió del seguiment i control de la configuració i la dinàmica de la població o conjunt d’habitants del municipi.
Sistema d’organització 1. Estadístiques generals de població. Censos
2. Padró municipal d’habitants

Serveis Militars

Codi de referència 101.08.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Serveis militars
Abast i contingut