Arxiu Municipal de Sant Bartomeu del Grau

Sant Bartomeu del Grau

Arxius municipals digitals

4

Fons Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08199.101.00.00.00.00.