Arxiu Municipal d'Orís

Orís

Arxius municipals digitals

2

Arxiu Municipal d'Orís

Arxius municipals digitals

Fons Ajuntament d'Orís

- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Escut municipal d'Orís

1.1. Codi de referència

08150.101.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció