Municipis XAM

Municipis de la Xarxa d'Arxius Municipals

Aquest apartat informa del funcionament i dels serveis de cada un dels arxius municipals, així com el quadre de fons per on es pot accedir a les fitxes de descripció dels fons ials seus instruments de descripció (quadre de classificació del fons i inventari)

Els municipis estan dividits segons el tipus de conveni d’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals: