Convocatòria oberta: VI Beca de recerca local del Masnou

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament del Masnou convoca la sisena edició de la Beca de Recerca Local. Aquesta Beca, de caràcter biennal, té com a objectiu fomentar la investigació sobre el Masnou en tots els àmbits.

  1. Característiques de la Beca

Aquesta Beca s’atorgarà al millor projecte inèdit d’investigació en el camp de les ciències socials i prioritàriament en l’àmbit de la història, el patrimoni i la geografia, referit a la vila del Masnou o al seu entorn.

  1. Candidatures

Podran optar-hi totes les persones que, de manera individual o col·lectiva, presentin una proposta de recerca, d'acord amb aquestes bases, i que estiguin en possessió del títol de llicenciat o de graduat en alguna de les branques dels coneixements relacionats amb les línies de recerca establertes en aquestes bases.

Els títols obtinguts a l’estranger o en centres espanyols no oficials hauran de ser convalidats o reconeguts, o bé s’haurà de justificar documentalment que estan admesos a tràmit de convalidació per les autoritats que són competents.

3. Dotació de la Beca

La Beca, que es concedirà a un sol projecte, està dotada amb 3.000 euros, subjectes a impostos. Aquest import es farà efectiu en dos lliuraments de 1.500 euros cada un: el primer, en el moment de la concessió de la Beca i, el segon, una vegada finalitzat el treball i després que el jurat o la tècnica de patrimoni cultural de l’Ajuntament n’hagi dictaminat la qualitat.

4 . Informació a: www.elmasnou.cat

Museu Municipal de Nàutica del Masnou, Carrer de Josep Pujadas Truch, 1A, 08320 El Masnou, Telèfon: 93 557 18 30, Adreça electrònica: museu.nautica@elmasnou.cat

Arxiu Històric Municipal del Masnou, Carrer de Sant Francesc d’Assís, 28, 08320 El Masnou, Telèfon: 93 557 18 29, Adreça electrònica: arxiu@elmasnou.cat

4
Etiquetes:
Beca, Recerca, el Masnou, Premi