Inventari de llicències d'obres al Portal i a la web

A l'Arxiu Administratiu Municipal de l'Ajuntament Sant Boi de Llobregat hem incorporat les metadades de l'inventari de llicències d'obres majors al Portal de Transparència i a la web, tal com estableix la Llei d'Arxius a partir de la Llei de Transparència. Hi hem integrat, entre d'altres, les dades de les persones interessades i per a fer-ho hem demanat un dictàmen a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades que es pot veure a la pàgina web. També es poden visualitzar els plànols en el cas en què estiguin digitalitzats. És el resultat d'una tasca de fa molts d'anys, que ha rebut el suport de la Diputació de Barcelona mitjançant conveni i de l'Autoritat Metropolitana del Transport mitjançant subvenció.

Si voleu saber-ne més o bé accedir a la base de dades ho podeu fer mitjançant al següent enllaç:

http://www.santboi.cat/Publi057.nsf/VistaWebTemes/D777A8DF99291689C12583...

Servei d'Arxiu

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

1 comentari

Munuera Bermejo, Jaume

Per una part, felicitats per la tasca feta que és ingent (especialment la digitalització dels plànols dels projectes). Per l'altre, publiqueu plànols amb drets d'explotació que no estan en poder de l'Ajuntament, i només feu una menció de l'existència d'aquests drets, però el propi Ajuntament fa ús d'un dret que no té al publicar els documents en obert. Com ho justifiqueu? Estem passant de l'habitual còpia privada per motius concrets (com ara unes obres reforma a un habitatge) i la signatura d'un document que asseguri el compliment de la normativa en qüestió de propietat intel·lectual, a comunicar sense límits els plànols i permetre la còpia lliure (per molt que indiqueu que cal sol·licitar còpia i pagar taxes, els plànols són imatges que es poden descarregar i/o imprimir). Seria interessant veure com ho heu enfocat.

Per cert, a la consulta a l'Autoritat tracteu dues dades identificatives, com són el nom i cognoms, i el DNI. Però heu publicat un altre dada identificativa que no s'inclou en aquest dictamen: la signatura dels promotors/propietaris, la qual està a les còpies dels plànols publicades.