Digitalització de part del fons de l'Arxiu Municipal d'Avià

L’Ajuntament d’Avià ha començat a digitalitzar part del seu fons municipal, una actuació que s’emmarca dins el programa de digitalització que es porta a terme des de la Xarxa d’Arxius Municipals de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i que enguany suposa la digitalització d’actes municipals, padrons municipals d’habitants, llibres d’amillarament, cadastres, atermenaments, llibres de juntes i comissions municipals, decrets d’alcaldia i tota la documentació conservada anterior al segle XIX de 53 ajuntaments de la província de Barcelona.

Els treballs, que es duen a terme a les pròpies instal·lacions de l’Arxiu, consisteixen en digitalitzar les actes municipals dels anys 2007 a 2015 (les anteriors, de 1863 a 2007 ja es van digitalitzar l’any 2008). També es digitalitzen els cadastres del segle XVIII (1767-1771), els llibres d’amillarament (1862-1952), els padrons municipals d’habitants i fulls padronals (1857-1996), els llibres d’actes de la Comissió Municipal Permanent i Junta de Govern Local (1924-2015), els llibres d’actes de la Junta Municipal d’Associats (1902-1924), els llibres d’actes de la Junta Pericial (1903-1920), les actes de la Junta Local de Reformes Socials (1916-1920), les actes de la Comissió Local de Migració (1962), els llibres d’actes de la Junta Municipal de Sanitat (1923-1938), les actes del Consell Municipal de Sanitat (1963), les actes de la Junta de Defensa Passiva (1955-1960), les actes de la Junta de Protecció Civil (1969-1973), les actes de la Junta Local d'Instrucció Pública (1887-1892), els llibres d’actes de la Junta Local de Primera Ensenyança (1932-1978) i els decrets i resolucions d’alcaldia (1953-2016). En total, es digitalitzaran més de 15.000 documents que s’emmagatzemaran en suport informàtic i, més endavant, els que siguin de lliure accés, es posaran a disposició dels investigadors i de la ciutadania en general a través de la xarxa.

Aquest projecte de digitalització suposa la salvaguarda d’aquesta documentació i la preservació dels originals, ja que a partir d’ara ja no serà necessari manipular-los per tal de consultar-los, de manera que es garantirà la seva conservació permanent.

A banda de la salvaguarda de la informació que contenen i de la preservació física de la documentació, el programa de digitalització també pretén fomentar l’accessibilitat i la difusió d’aquests fons documentals.