Tres arxius municipals del Berguedà continuen la digitalització del seu fons

Els Ajuntaments de Guardiola de Berguedà, La Pobla de Lillet i Castellar de N’Hug han continuat la digitalització dels seus fons municipals; una actuació que s’emmarca dins el programa de digitalització que es porta a terme des de la Xarxa d’Arxius Municipals de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i que enguany suposa la digitalització d’actes municipals, padrons municipals d’habitants, llibres d’amillarament, cadastres, atermenaments, llibres de juntes i comissions municipals, decrets d’alcaldia i tota la documentació conservada anterior al segle XIX de 53 ajuntaments de la província de Barcelona. Els treballs es duen a terme a les instal·lacions de l’Arxiu Municipal de Guardiola de Berguedà.

Pel què fa a aquest municipi, els treballs consisteixen en digitalitzar la documentació relativa a la creació del municipi (1936-1940), els llibres d’amillarament (1947-1952), els padrons municipals d’habitants i fulls padronals (1945-1996), els llibres d’actes de la Junta de Govern Local (1987-1998), les actes de la Junta Municipal d’Associats (1945-1975), les actes de la Junta Pericial (1945-1975), les actes de la Junta de Contribuents (1954), les actes de  la Junta Local de Recursos (1943), les actes de la Comissió de Proveïments (1946), les actes de la Junta Local de Beneficència (1946), les actes de la Junta Local de Protecció de Menors (1946), les actes de la Junta Local de Defensa Passiva (1946-1960), les actes de la Junta Municipal de Sanitat (1939), les actes de la Junta Local de Sanitat (1946), les actes de la Junta Local de Llibertat Vigilada (1944-1945), les actes de la Junta Local d'Ensenyança Primària i Junta Local d'Ensenyament Primari (1946-1979), les actes de la Junta Assessora Local de Proveïments de Bestiar (1946), les actes de la Junta Local d'Informacions Agrícoles (1946), les actes de la Junta Local de Recursos (1946), les actes de la Junta Agrícola Local (1939-1952) i les resolucions d’alcaldia (1952-1969).

En aquesta mateixa actuació també es digitalitzen fons pertanyents a l’antic municipi de Brocà; els atermenaments (1890), els cadastres del segle XVIII (1729-1740), els llibres d’amillarament (1855-1862), els padrons municipals d’habitants i fulls padronals (1878-1936), els llibres d’actes de la Comissió Municipal Permanent (1928-1931), les actes de la Junta del Repartiment General d'Utilitats (1936), els llibres d’actes de la Junta Municipal d’Associats (1891-1924), els llibres d’actes de la Junta Pericial (1903-1936), les actes de la Junta Local de Reformes Socials i Protecció a la Infància (1904-1909), les actes de la Junta Local de Sanitat i Beneficència Social (1935), els llibres d’actes de la Junta Local de Sanitat (1923-1935), les actes de la Junta Local del Cens de Població (1897-1920) i les actes de la Junta Local d'Ensenyament (1892-1899).

Pel què fa a l’Arxiu Municipal de Castellar de N’Hug els treballs consisteixen en digitalitzar les actes municipals (1906-2000), els llibres d’amillarament (1918-1955), els padrons municipals d’habitants i fulls padronals (1846-1996), les actes d’atermenament (1890), els cadastres (1756-1800), correspondència (1750-1803), comptes i rebuts (1750-1803), documents de caràcter fiscal (1756-1800), documentació del clavari (1760-1804), la “llibreta de la botiga dels pobres” (1785-1786), els llibres d’actes de la Comissió Municipal Permanent (1924-1931), els llibres d’actes de la Junta Municipal d’Associats (1887-1928), els llibres d’actes de la Junta Pericial (1915-1931), les actes de la Junta Local de Primera Ensenyança (1905-1932) i les resolucions d’alcaldia (1968-1970).

Pel què fa a l’Arxiu Municipal de La Pobla de Lillet els treballs consisteixen en digitalitzar les actes municipals (1721-2004), els llibres d’amillarament (1853-1957), els padrons municipals d’habitants i fulls padronals (1857-1996), el cadastre (1735), rebuts (1763-1800), documentació del pòsit (1753-1800), estadístiques generals (1732), documentació de béns comunals (1789-1800), constitució de l’Ajuntament (1738), l’arrendament de l’hostal de la Vila (1774-1800), un llevador de censals (1788-1832), els llibres d’actes de la Comissió Municipal Permanent i la Comissió de Govern (1924-1999), les actes de la Junta de Contribuents (1878), les actes de la Comissió d’Hisenda (1912-1935), els llibres d’actes de la Junta Municipal d’Associats (1855-1923), els llibres d’actes de la Junta Pericial (1855-1944), les actes de la Junta de Subsistències (1918-1919), els llibres d’actes de la Junta Local de Reformes Socials (1900-1919), els llibres d’actes de la Junta Local de Protecció a la Infància (1908), els llibres d’actes de la Junta Local de Sanitat (1902-1963), les actes de la Comissió de Cementiris (1934), les actes de la Comissió de Foment (1912-1935), les actes de la Junta Local de Protecció Civil (1974), les actes de la Junta Local del Cens de Població (1898-1932), els llibres d’actes de la Junta Local de Primera Ensenyança (1884-1950), els llibres d’actes de la Junta Local d'Instrucció Pública (1877-1919), les actes de la Junta Local del XIX Centenari de la Mare de Déu del Pilar (1940), les actes de la Junta Local de Plagues del Camp (1917), les actes de la Junta Agrícola Local (1939), les actes de la Junta Local del Foment Pecuari (1941-1945) i els decrets i resolucions d’alcaldia (1952-2006).

En total, es digitalitzaran més de 10.000 documents de l’Arxiu Municipal de Guardiola de Berguedà; més de 8.000 de l’Arxiu Municipal de Castellar de N’Hug i més de 33.000 de l’Arxiu Municipal de La Pobla de Lillet, documents que s’emmagatzemaran en suport informàtic i, més endavant, els que siguin de lliure accés, es posaran a disposició dels investigadors i de la ciutadania en general a través de la xarxa.

Aquest projecte de digitalització suposa la salvaguarda d’aquesta documentació i la preservació dels originals, ja que a partir d’ara ja no serà necessari manipular-los per tal de consultar-los, de manera que es garantirà la seva conservació permanent.

A banda de la salvaguarda de la informació que contenen i de la preservació física de la documentació, el programa de digitalització també pretén fomentar l’accessibilitat i la difusió d’aquests fons documentals.