L'Arxiu Municipal de Navàs continua la digitalització del seu fons

L’Ajuntament de Navàs ha continuat la digitalització del seu fons municipal, una actuació que s’emmarca dins el programa de digitalització que es porta a terme des de la Xarxa d’Arxius Municipals de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i que enguany suposa la digitalització d’actes municipals, padrons municipals d’habitants, llibres d’amillarament, cadastres, atermenaments, llibres de juntes i comissions municipals, decrets d’alcaldia i tota la documentació conservada anterior al segle XIX de 53 ajuntaments de la província de Barcelona.

Els treballs, que s’han dut a terme a les pròpies instal·lacions de l’Arxiu, han consistit en digitalitzar totes les actes municipals, des de la més antiga conservada, del 1872, fins a la darrera de l’any 2015. També s’han digitalitzat tots els llibres d’amillarament (1861-1953), les actes d’atermenament de 1890 i els padrons municipals d’habitants i fulls padronals (1866-1996). En total, s’han digitalitzat més de 44.000 documents que s’han emmagatzemat en suport informàtic i, més endavant, els que siguin de lliure accés, es posaran a disposició dels investigadors i de la ciutadania en general a través de la xarxa.

Aquest projecte de digitalització suposa la salvaguarda d’aquesta documentació i la preservació dels originals, ja que a partir d’ara ja no serà necessari manipular-los per tal de consultar-los, de manera que es garantirà la seva conservació permanent.

A banda de la salvaguarda de la informació que contenen i de la preservació física de la documentació, el programa de digitalització també pretén fomentar l’accessibilitat i la difusió d’aquests fons documentals.