Els Arxius Municipals de Mura i de Puigdàlber a la xarxa

Des d'avui ja són accessibles per internet els instruments de descripció dels fons municipals dels Arxius Municipals de Mura (comarca del Bages) i Puigdàlber (comarca de l'Alt Penedès), els quals formen part del programa de manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM) de l'Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona.

Disposar dels instruments de descripció és imprescindible per conèixer el contingut del fons i d'aquesta manera poder-hi accedir i consultar-lo. Per al fons municipal de tots dos municipis s'ha adoptat el model de quadre de classificació d'ajuntaments i consells comarcals de la Generalitat de Catalunya i s'han elaborat els seus respectius inventaris.

Per més informació podeu consultar Arxiu Municipal de Mura i Arxiu Municipal de Puigdàlber.