Es digitalitzen més de 300.000 pàgines de documents de 38 arxius municipals

Ja han finalitzat els treballs de digitalització a 38 arxius municipals del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals que depèn de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

Aquesta onzena convocatòria del Programa de Digitalització ha comportat que, a banda d’actes municipals, com s’havia vingut fent fins ara, es digitalitzessin padrons municipals d’habitants i fulls padronals, llibres d’amillarament, cadastres, atermenaments, llibres de juntes i comissions municipals, decrets d’alcaldia i tota la documentació conservada anterior al segle XIX. Aquesta actuació ha comportat la digitalització de més de 300.000 cares de documents, que progressivament s’aniran incorporant al web Arxius Municipals Digitals per tal de facilitar-ne el seu accés i difusió.

Fins a l’actualitat, la Xarxa d’Arxius Municipals ja ha donat suport en la digitalització a un total de 125 ajuntaments de la província de Barcelona, assistits pels arxivers itinerants de la Diputació de Barcelona.