L’Ajuntament d’Avinyó acaba de restaurar un llibre d’amillarament del segle XIX

L’arxiu Municipal d’Avinyó, amb el suport de la Diputació, acaba de restaurar un llibre d’amillarament de l’any 1874, on es descriuen totes les finques rústiques del terme municipal.  

Es tracta d’un document  històric,  bàsicament fiscal, de gran valor cartogràfic, ja que descriu la divisió parcel·laria del terme municipal d’Avinyó  de fa 145  anys.  L’amillarament és com una radiografia de la distribució de la terra i se’n feia per repartir  entre els habitants o  propietaris  les contribucions de l’erari públic. Actualment són una font de gran valor per a l’estudi de l’estructura agrària, el paisatge rural i cartogràfic del segle XIX.

L’actuació, realitzada per la  tècnic en conservació Montserrat Puchades Chacon, s’emmarca dins del programa de restauració que es porta a terme, per la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, a tots els ajuntaments adherits al programa de suport als arxius municipals.  L’objectiu és la preservació i difusió d’un llegat documental, que és un element cabdal en la confirmació i recuperació de la memòria col·lectiva dels pobles.