Ajuntaments de l’Anoia i d’Osona finalitzen la implantació de SeTDIBA

Durant aquest segon trimestre de l’any 2020, El Brull, Castellolí, Copons, Malla, Orpí, Perafita, Rubió i Sobremunt, municipis que formen part del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, i Carme, La Llacuna i Pujalt han participat en el projecte d’implantació d’administració electrònica SeTDIBA, un conjunt de serveis impulsats pel Gabinet d'Innovació Digital de la mateixa Diputació i que alhora ofereix als municipis de menys de 5.000 habitants de la demarcació de Barcelona.

Les darreres setmanes van tenir lloc les sessions grupals de tancament, en les quals es van presentar els indicadors de seguiment de tot el projecte per cadascun dels ens locals i també pels grups d'implantació. En aquestes sessions, que degut a les circumstàncies del confinament es van fer telemàticament, es van analitzar els resultats dels indicadors obtinguts i es van proposar accions de millora i indicadors recomanats de seguiment per als ens locals.

A partir d'ara, aquests onze municipis de l’Anoia i d’Osona ja tenen plenament implantada la gestió electrònica dels expedients.

Els serveis d’arxiu municipal gestionats per un arxiver itinerant, com és el cas del Brull, Castellolí, Copons, Malla, Orpí, Perafita, Rubió i Sobremunt, participen estretament en la implantació del projecte assessorant amb l’ús de les eines de gestió documental, bàsicament a través de la correcta utilització del quadre de classificació i de les tipologies documentals i també donant pautes sobre la formació dels expedients.