Digitalització de part del fons de l'Arxiu Municipal d'Olvan

L’Ajuntament d’Olvan ha començat a digitalitzar part del seu fons municipal, una actuació que s’emmarca dins el programa de digitalització que es porta a terme des de la Xarxa d’Arxius Municipals de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i que enguany suposa la digitalització d’actes municipals, padrons municipals d’habitants, llibres d’amillarament, cadastres, atermenaments, llibres de juntes i comissions municipals, decrets d’alcaldia i tota la documentació conservada anterior al segle XIX de 53 ajuntaments de la província de Barcelona.

Els treballs, que es duen a terme a les pròpies instal·lacions de l’Arxiu, consisteixen en digitalitzar les actes municipals dels anys 1878 a 2011. També es digitalitzen els llibres d’amillarament (1853-1948), les actes d’atermenament (1890-1927), els padrons municipals d’habitants i fulls padronals (1900-1996), els llibres d’actes de la Comissió Municipal Permanent (1924-1931), els llibres d’actes de la Junta Municipal d’Associats (1872-1923), els llibres d’actes de la Junta Pericial (1852-1947), les actes de la Junta Local de Contractació de Blat (1934), les actes de la Comissió d'Ajuda Familiar (1957), els llibres d’actes de la Junta Municipal de Sanitat (1923-1939), les actes de la Comissió Municipal de Policia Rural (1933), els llibre d'actes de la Junta d'Instrucció Pública (1902-1921) i  els decrets i resolucions d’alcaldia (1956-1997). En total, es digitalitzaran més de 12.000 documents que s’emmagatzemaran en suport informàtic i, més endavant, els que siguin de lliure accés, es posaran a disposició dels investigadors i de la ciutadania en general a través de la xarxa.

Aquest projecte de digitalització suposa la salvaguarda d’aquesta documentació i la preservació dels originals, ja que a partir d’ara ja no serà necessari manipular-los per tal de consultar-los, de manera que es garantirà la seva conservació permanent.

A banda de la salvaguarda de la informació que contenen i de la preservació física de la documentació, el programa de digitalització també pretén fomentar l’accessibilitat i la difusió d’aquests fons documentals.