Les dues darreres donacions a l’Arxiu Municipal de Gelida

Durant el primer semestre de l'any 2019 l'Arxiu Municipal de Gelida ha rebut les donacions de part dels fons documental de l'Associació d’Amics del Castell de Gelida i del Grup Excursionista Gelidenc. D'aquesta manera, l'Arxiu de Gelida custodia un total de 27 fons de caràcter privat i 4 col.leccions,  fet que el converteix en l'arxiu que més fons privats custodia del municipis que integren el Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona. 

El fons de l' Associació d’Amics del Castell de Gelida el conformen 2 metres de documentació que s’inicia al 1966 i acaba al 2003, malgrat predomina la documentació de la segona mitat de la dècada dels setanta a principi dels noranta. La documentació més recent de l’entitat no s’inclou en aquesta proposta de donació ja que l’Associació d’Amics del Castell de Gelida continua el seu funcionament i per tant la necessiten. Es pot dir que l’Associació conserva la documentació dels darrers vint-i-cinc anys. La donació inclou documentació dels òrgans de govern de l'Associació (Actes de les Assembles Generals i Actes de la Junta Directiva) així com documentació referida a la seva administració i a la seva gestió econòmica. També inclou la documentació del manteniment i la restauració del Castell i de les activitats culturals que allà s'han fet

El fons del Grup Excursionista Gelidenc inclou documentació que va des de 1974 a 1976, això significa un volum de 0,20 metres de documentació. La donació inclou les actes de reunions del grup, el Reglament i els estatuts de l’entitat, la correspondència, el fitxers de soci, informació sobre les activitats que es duien a terme dins del Grup i el Butlletí del GEG.

Aquests dos fons tenen un elevat grau d’interès perquè completen la informació disponible a l’Arxiu Municipal sobre la vida cultural i associativa del municipi. A més,  el fons de l’Associació d’Amics del Castell de Gelida fa referència a una de les peces del patrimoni cultural i arquitectònic local més emblemàtic del municipi, com és el Castell de Gelida.

3