L'Associació de Dones de Llinars del Vallès fa donació del seu fons a l'Arxiu Municipal

El passat divendres, 22 de novembre, va tenir lloc a la Sala del Ple de l’Ajuntament de Llinars del Vallès l’acte d’entrega de la documentació del fons de l’Associació de Dones de Llinars a l’Arxiu Municipal. L’acte va comptar amb la presència de l’Alcalde, la Regidora de Cultura, diverses representants de l’Associació de Dones i del personal de l’Arxiu Municipal.

En aquest acte, l’Associació de Dones de Llinars ha donat fotografies, en suport digital, i cartells, en suport paper i digital, de les activitats de l’Associació, així com dos exemplars del llibre 10 Anys de l’Associació de Dones de Llinars, que es va presentar a l’any 2018 amb motiu de la celebració dels 10 anys de vida de l’entitat.

L’entitat la formen un grup de dones molt sensibilitzades amb els problemes que es deriven de la violència masclista i les situacions vulnerabilitat que viuen moltes dones, però per altra banda també estan molt implicades en la vida cultural del poble, organitzant i promovent activitats pròpies. Algunes de les activitats que promou són: xerrades informatives, tallers, taules rodones i debats, videofòrums, concerts i exposicions. També col·laboren amb diverses entitats del poble i  participen de les activitats que es celebren al poble.

Els fons de l’Associació de Dones de Llinars té un important interès perquè es tracta d’una recopilació sistemàtica de l’activitat de l’entitat. D’altra banda, aquesta donació completa la informació que hi ha a l’Arxiu Municipal sobre la vida associativa i cultural del municipi.

Amb la donació d'aquest fons, l'Arxiu Municipal de Llinars del Vallès  continua amb la seva tasca de recuperar i conservar el patrimoni documental del municipi a través de les donacions de fons que puguin fer persones particulars i entitats de la vila o vinculades a ella.

L'Arxiu Municipal de de Llinars del Vallès forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l'any 2005.

1
Temes:
Exposicions