"Dijous mercat", nova exposició de l'Arxiu Municipal de Granollers