Exposicions sobre la República al Masnou (1931-1936)