Nova exposició de l'Arxiu Municipal de Granollers: «La plaça de la Corona»