Experiència pilot per a la preservació a llarg termini de la documentació digital de l’ajuntament