Noves publicacions al Portal d'Imatges de l'Arxiu Municipal de L'Hospitalet