La Xarxa d’Arxius Municipals participa al Congrés d’Arxivística i Gestió de Documents 2019